Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 40

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora
Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: dostęp do WC,